Liên thông tính năng ở 05 máy chủ Ngọa Long

Để đáp lại tấm chân tình của quý Thành Chủ dành cho Ngọa Long cũng như những đóng góp ý kiến của một số Thành Chủ ở các cụm máy chủ Nam Long, Quý Long, Phát Long, Tuấn Long, Xích Bích.

BĐH Ngọa Long sẽ tiến hành liên thông một số tính năng: Phó Bản Quân đoàn, Thôn Thiên, Võ Khôi Tháp, Quốc Chiến, Trò Chuyện (chat), Phó Bản Tinh Anh, Đoạt Thành Chiến. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian: từ 10:00 đến 11:00 ngày 17/10/2014.
  • Ảnh hưởng:
    • Trong thời gian trên, không thể đăng nhập vào 5 server: Nam Long, Quý Long, Phát Long, Tuấn Long, Xích Bích.
    • Thôn Thiên, Quốc chiến và Đoạt thành chiến, Phó bản sẽ reset.

Sau khi liên thông quý Thành Chủ sẽ nhận được túi quà tặng hỗ trợ gồm: 1 triệu Bạc, 300 Chiến tích, 90 Quân công, 500.000 Chiến công (hệ thống sẽ tự động trao thưởng trực tiếp vào từng nhân vật).

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự cố bất tiện này. Nếu có khó khăn trong quá trình tham gia Ngọa Long, quý Thành chủ có thể gửi hỗ trợ về trang: hotro.zing.vn. Nội dung gửi hỗ trợ quý Thành Chủ vui lòng viết tiếng Việt có dấu, mô tả rõ sự việc và kèm theo hình ảnh mô tả (nếu có).