Liên Thông Máy Chủ Từ 17-19/10/2017

Q uý Thành Chủ kính mến!

Để tạo thêm điều kiện cho các Thành Chủ có thể cùng nhau chinh chiến, kết nghĩa huynh đệ. Bổn Trang sẽ tiến hành liên thông một số cụm máy chủ vào ngày 17, 18 và 19/10/2017. Theo đó, khi liên thông các Thành Chủ sẽ được nhận những phần thưởng hết sức hấp dẫn! Thông tin cụ thể như sau:

 

Cụm Máy Chủ Liên Thông

Bổn Trang xin thông báo đến quý Thành Chủ cụm máy chủ liên thông trong đợt này gồm có:

 • Cụm máy chủ liên thông :
Thời GIanCụm Máy ChủTên Server Sau Liên Thông
17/10
Sáng 10:30 - 12:30
350 [1169] Thăng Khí 2
351
352
17/10
Chiều 14:00 - 17:00
1152 [1170] Truy Sơn 2
1154
1146
18/10
Sáng 10:30 - 16:00
1121 [1171] Vũ Long
1127
1128
19/10
Chiều 09:00 - 22:30
1163 [1172] Kim Long 2
1133
1137
 • Danh sách các server trong cụm máy chủ liên thông gồm:
Cụm Máy ChủTên Máy Chủ
350 Thăng Khí
351 Ngân Khí
352 Xích Khí
1152 Truy Sơn, Hoàng Sơn, Thiết Sơn, Ẩn Sơn 2, Thạch Sơn, Bằng Sơn, Mãnh Sơn 2, Uy Sơn, Minh Sơn
1154 Thiết Mã, Tiểu Mã, Đại Mã, Thần Mã 3, Địa Mã, Thiên Mã, Mộc Sơn, Thổ Sơn, Thiên Sơn, Tàng Sơn, Cuồng Sơn, Ngọc Sơn, Quang Sơn, Thăng Sơn, Ngân Sơn
1146 Hồng Mã 2, Thanh Mã, Uyển Mã, Tứ Mã 2, Song Mã, Tam Mã, Hắc Mã 2, Bạch Mã, Xích Mã, Thiên Ưng, Hoàng Mã, Kim Mã, Huyết Mã, Phi Mã, Thần Mã
1121 Vũ Long 2, Kiếm Long, Cuồng Long
1127 Thần Tướng 2, Ma Phụng, Song Phụng, Thần Tướng, Xuân Phụng, Nhật Phụng, Huyết Phụng, Minh Phụng, Hàn Phụng, Yên Phụng, Tước Phụng, Mỹ Phụng, Quy Phụng, Băng Phụng, Thần Kiếm, Dũng Long, Gia Long, Uy Long, Thịnh Long, Hoàng Long, Điển Long, Giao Long, Huy Long, Giáng Long
1128 Đại Long, Phi Long, Mãnh Long, Danh Long, Giáp Long, Châu Long, Y Long, Chính Long, Phục Hổ, Hạ Long, Mộc Hổ, Xích Bích, Nam Long, Phát Long
1163 Kim Long, Hỏa Long, Thổ Long, Sơn Long 2, Vương Long, Ngạo Long, Thần Long, Bá Long, Bảo Long, Thần Long, Thu Long, Khôi Long, Mộng Long, Phước Long, Diệm Long, Khánh Long, Lục Long, Xích Long, Lĩnh Long, Hạo Long, Bích Long, Chuẩn Long, Hồ Long, Đình Long, Ảnh Long, Hoàng Hổ, Song Hổ, Vân Hổ, Vĩ Long, Tiến Long, Nhân Long, Chiến Hổ, Truy Hổ, Thạch Hổ, Vương Hổ, Hắc Hổ, Bạch Hổ, Hoan Long, Chí Long, Cửu Long, Thủy Hổ, Chước Long, Thổ Hổ, Mãnh Hổ,Bá Hổ, Tiểu Hổ, Tôn Hổ,Chu Hổ, Du Hổ, Triệu Hổ, Nhiệm Hổ, Bố Hổ, Thủy Phụng, Thổ Phụng, Mộc Phụng, Lưu Hổ, Điêu Hổ, Đổng Hổ, Điêu Thuyền, Lưu Bị, Đại Phụng 2, Long Phụng, Bá Phụng, Kim Phụng, Tháo Hổ, Hỏa Phụng, Ngân Phụng, Thanh Phụng, Ngọc Phụng, Sơn Phụng, Truy Phụng, Đại Tướng Quân, Sơn Phụng, Tiên Phụng, Loạn Phụng, Vạn Phụng, Oai Phụng, Thiết Phụng, Hồng Phụng, Vĩ Phụng, Huy Phụng, Soái Phụng, Vinh Phụng, Quang Phụng, Lục Phụng, Vương Phụng, Danh Phụng, Ngọa Phụng, Tiểu Phụng, Nguyệt Phụng, Đạo Phụng, Huyền Phụng, Lân Phụng
1133 Hắc Long 2, Thạch Long, Phụng Long, Hàng Long, Truy Long, Thiết Long, Ngân Long, Minh Long, Lôi Long
1137 Tàng Long, Đại Hổ, Bích Hổ, Ngọa Hổ, Dân Long, Chương Long, Đăng Long, Hỏa Hổ, Kim Hổ, Thiên Hổ, Chân Long, Du Long, Kiêu Long, Bắc Long, Cảnh Long, Huyền Long, Quyền Hổ, Cát Hổ, Trương Hổ, Uy Hổ, Đàm Long, Phi Hổ, Lữ Hổ, Tào Hổ, Dị Hổ

Phần thưởng sau khi liên thông

Sau khi liên thông máy chủ thành công, quý Thành Chủ của 2 cụm máy chủ sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn khi đăng nhập vào server hợp nhất. Chi tiết phần thưởng như sau:

Quân LệnhBạcChiến CôngNgọc Cam
100 50.000.000 2.000.000 2.000

Những điều chỉnh sau khi liên thông

 • Các sự kiện hàng ngày trong game sẽ được tạo mới lại.
 • Tất cả khoáng và ruộng mà các Thành Chủ chiếm lĩnh sẽ bị hủy bỏ.
 • Thành trì và tài nguyên thế giới mà quân đoàn đang chiếm lĩnh cũng sẽ bị hủy bỏ, trở về sở hữu của NPC, những Thành Chủ đang ở trong thành trì sẽ không bị di dời, lần công thành chiến sau sẽ tiến hành phân định dựa trên kết quả công thành chiến.
 • Tất cả các lệnh xin phép công thành chiến và tranh đoạt tài nguyên của quân đoàn đều sẽ bị hủy bỏ.
 • Tất cả các lệnh xin phép tham gia Tranh Đoạt Chiến của các nước đều bị hủy bỏ.
 • Tất cả thuộc địa của Thành Chủ sẽ bị hủy bỏ.
 • Khu vực nơi đóng thành trì của Thành Chủ sẽ được sắp xếp lại.
 • Sắp xếp lại phần xếp hạng vượt Tháp Thí Luyện.
 • Sắp xếp lại phần xếp hạng Điểm tấn công.
 • Dữ liệu chiến báo sẽ trống không.
 • Độ mở rộng của thành trì sẽ tính giá trị mở rộng lớn nhất trong 2 server được hợp nhất.
 • Cấp nội chính Quốc chính là tổng hợp điểm kinh nghiệm nội chính của 2 server.
 • Tính năng Ngao Du sẽ được reset lại từ đầu.
 • Tính năng thôn thiên reset lại từ đầu.
 • Đấu trường 1vs1 sẽ reset đánh lại từ đầu, điểm đấu trường giữ nguyên.
 • Quân Lệnh vượt quá giới hạn cho phép sẽ bị mất.
 • Hoạt động event tuần sẽ bị reset (Thành Chủ chú ý nhận quà để tránh bị tổn thất).

Điều kiện xóa nhân vật

Để tạo ra môi trường chơi game tốt hơn cho các Thành Chủ, BĐH quyết định khi hợp nhất máy chủ sẽ tiến hành xóa các nhân vật trong game đã không đăng nhập vào Ngọa Long trong một thời gian dài. Tất cả các nhân vật thỏa đủ các điều kiện dưới đây sẽ bị xóa:

 • Cấp Thành Chủ thấp hơn cấp 60.
 • Không đăng nhập vào game trong vòng 30 ngày liên tục.
 • Không có dữ liệu nạp vàng vào Ngọa Long.

Các lưu ý sau khi liên thông

Tên nhân vật trùng nhau: Trường hợp sau khi hợp nhất server có 2 tài khoản có tên nhân vật trùng nhau hoặc cùng 1 tài khoản trên 2 server Châu Long và Khang Long đều đặt tên nhân vật giống nhau, thì tên nhân vật của server được mở sớm hơn sẽ được giữ nguyên, còn tên nhân vật của server được mở sau khi đăng nhập vào game lần đầu tiên sau khi liên thông máy chủ sẽ được thay đổi tên 1 lần duy nhất (mặc định sẽ được đổi thành “tên nhân vật” + “--1”).

Lưu ý: Với trường hợp cùng 1 account có 2 nhân vật được tạo ở 2 server được hợp nhất thì khi đăng nhập vào game sẽ được quyền chọn nhân vật mình muốn chơi, game sẽ hỗ trợ việc chơi nhiều nhân vật cùng lúc trên server được hợp nhất này.

 

Tên quân đoàn trùng nhau: Nếu sau khi hợp nhất server xuất hiện các Quân Đoàn có tên trùng nhau, Quân Đoàn của server được mở sau sẽ phải đổi tên, Đoàn trưởng được đổi tên Quân Đoàn 1 lần duy nhất (mặc định sẽ được đổi thành “tên Quân Đoàn” + “--1”).

Lưu ý về việc nạp vàng: Sau khi liên thông máy chủ, nếu cùng 1 tài khoản có 2 nhân vật trở lên, phải chọn mặc định cho nhân vật mình muốn nạp tiền trong trang đăng nhập vào chơi game, nhân vật đó sẽ được mặc định nạp tiền vào những lần sau. Nếu muốn thay đổi nhân vật được nạp tiền thì chỉ cần thay đổi nhân vật mặc định trong giao diện chọn nhân vật lúc đầu. Các Thành Chủ có thể yên tâm là Ngọa Long đã tối ưu hóa thao tác nạp tiền trên trang pay.zing.vn, giúp các Thành Chủ có thể kiểm tra được việc nạp tiền cho nhân vật mình mong muốn.