Lễ 8/3: tăng 25% tiền, chiến công, tốc độ

Quý thành chủ kính mến,

Ngày Lễ Quốc tế Phụ Nữ 8/3 đã đến, bổn trang sẽ dành tặng món quà rất ý nghĩa cho tất cả các thành chủ trong ngày đặc biệt này.

Thời gian

Bắt đầu từ 4 giờ ngày 08/03 đến 4 giờ ngày 10/03/2012.

Cách thức

Khi vào game, quý thành chủ nhấp vào nút Quà ngày lễ.

Hệ thống sẽ thông báo hoạt động Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Trong thời gian này, các hoạt động của quý thành chủ sẽ nhận được tiền thưởng nhiều hơn bình thường 25%.

  • Hoạt động trưng thu: tăng 25% lợi ích.
  • Chinh chiến: tăng 25% Chiến công.
  • Huấn luyện Võ tướng: tăng 25% tốc độ.

Chú ý: Ngoài ra, khi quý thành chủ Trưng thu, dùng Xưởng và đi tấn công NPC trong Phó bản đều được tăng 1 điểm.

Đặc biệt, mỗi lần tăng điểm và số lượng quà là lũy tiến tăng. Quà nhận được là ngẫu nhiên, bao gồm Chiến công, Hồn tướng, Bạc và Quân lệnh.

Chúc quý thành chủ luôn vui vẻ và hạnh phúc!