Lễ 1/6: tăng 25% tiền, chiến công, tốc độ

Quý thành chủ kính mến,

Ngày Lễ Quốc Tế Thiếu Nhi 1/6 đã đến. Nhân dịp đặc biệt này, bổn trang sẽ dành tặng món quà rất ý nghĩa cho các thành chủ Ngọa Long.

Thời gian

Bắt đầu từ 4 giờ ngày 31/05 đến 4 giờ ngày 03/06/2012.

Cách thức

Khi vào game, quý thành chủ nhấp vào nút Quà ngày lễ.

Hệ thống sẽ thông báo hoạt động Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Trong thời gian này, các hoạt động của quý thành chủ sẽ nhận được tiền thưởng nhiều hơn bình thường 25%.

  • Hoạt động trưng thu: tăng 25% lợi ích.
  • Chinh chiến: tăng 25% Chiến công.
  • Huấn luyện Võ tướng: tăng 25% tốc độ.

Chú ý: Ngoài ra, khi quý thành chủ Trưng thu, dùng Xưởng và đi tấn công NPC trong Phó bản đều được tăng 1 điểm.

Đặc biệt, mỗi lần tăng điểm là ngẫu nhiên và số lượng quà cũng là ngẫu nhiên. Quà nhận được bao gồm Chiến công, Hồn tướng, Bạc và Quân lệnh.

Chúc quý thành chủ luôn vui vẻ và hạnh phúc!