Làm sao để có code thử nghiệm Close Beta

Ngọa Long đã ra mắt nhiều ngày nhưng vẫn còn rất nhiều thành chủ chưa biết cách nào để có code thử nghiệm Close Beta.

Ngọa Long bổn trang mạn phép được hướng dẫn quý thành chủ có thể lấy code bằng những cách như sau:

1. Tại các phòng máy thân thiện của VNG trên toàn quốc.

2. Các phòng máy tại TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng.

3. Cách nhanh nhất là báo mạng như:

- Gamethủ

- Gameland

- VietBoom

- PlayPark

- Game4V

Đặc biệt, có nhiều quý thành chủ đã nhận code nhưng lại bị mất do lý do khách quan, có thể nhấp vào banner nhận code và trở lại Lịch sử nhận code để lấy lại.