Làm sao đạt đẳng cấp 160?

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang xin được cung cấp thông tin mới nhất cho các thành chủ gần xa được rõ: sau khi vượt qua phó bản Vu Độc - Thành Vương Bại Khẩu sẽ có thể tăng cấp lên đến 160!

Đây chính là một bất ngờ lớn của phiên bản Chiến Thần Lữ Bố mới cập nhật trong ngày hôm nay!

Nhấp để xem hình lớn hơn

Kính chúc các thành chủ sẽ nhanh chóng vượt qua thử thách mới này! Hãy là người đầu tiên đạt được đẳng cấp 160 ở Ngọa Long! Bổn trang sẽ đích thân mời vị thành chủ này chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu của mình tới toàn thể cộng đồng Ngọa Long trên trang chủ.

Bổn trang kính báo!