Kỳ cổ thủ - Quan văn cấp 3

Quý thành chủ kính mến,

Như đã thông báo thể lệ ở sự kiện Nguyên đán Nhâm Thìn, hoạt động Đệ nhất hùng binh yêu cầu quý thành chủ dùng đội hình 5 trống Kỳ cổ thủ, tức là Quan văn cấp 3.

Tuy nhiên, trong game lại hiển thị là Quan văn cấp 2.

Đây là một sơ sót trong dịch thuật, đã khiến nhiều quý thành chủ thắc mắc. Nay bổn trang xin mạn phép đính chính và rất mong quý thành chủ gần xa lượng thứ cho sự bất tiện này và tiếp tục tham gia hoạt động Đệ nhất hùng binh thật nhiệt tình.