Kình chiến Ngọa Long

Quý thành chủ kính mến,

Trong thế giới Ngọa Long tới thời điểm này, người đạt được đẳng cấp 60 đã trở thành bình thường, đẳng cấp 80 mới gọi là khó, những đẳng cấp trên 100 lại càng khó hơn. Chắc hẳn, ai cũng muốn được biết, những thành chủ ở đẳng cấp 100 sẽ chiến đấu ra sao, mức độ sát thương như thế nào, uy lực mạnh mẽ tới đâu.

Ngọa Long mạn phép được giới thiệu đến quý thành chủ một trận kình chiến giữa hai thành chủ có đẳng cấp 100 trong bối cảnh thành chủ Yao chiếm khoáng của thành chủ CTKN.

Yao thành chủ dùng Cơ hành trận, trong khi CTKN thành chủ dùng Loạn kiếm trận

Vừa vào trận, Yao thành chủ dùng chiêu Hải tiếu quét sạch 4 đạo quân đối phương.

Mặc dù chỉ còn lại một đạo quân nhưng CTKN thành chủ vẫn kiên cường chống trả

Trên đây là chiêu Tiễn vũ

Quả là một trận kình chiến kinh thiên động địa! Quý thành chủ có thể theo dõi ngay tại đây.