Kiểm tra lỗi máy chủ Phúc Long, Ngọc Long, Trúc Long, Ngân Long, Minh Long

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Do sự cố kết nối server nên chức năng liên thông giữa server Phúc Long, Ngọc Long và cụm server Trúc Long, Ngân Long, Minh Long bị ảnh hưởng, kéo theo một số tính năng khác bị ảnh hưởng, nhưng quá trình đăng nhập vào game vẫn bình thường.

Hiện nay Bổn Trang đã tiến hành kiểm tra và sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Bổn Trang xin gửi lời cáo lỗi đến quý Thành Chủ và sẽ gửi quà hỗ trợ đền bù đến Thành Chủ trong tuần tới.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Mọi thông tin hỗ trợ quý Thành Chủ có thể gửi tại đây: hotro.zing.vn.

Kính báo,