Khuyến cáo về việc đặt tên nhân vật dẫn đến không thể trao thưởng

Q
uý thành chủ thân mến!

Trong thời gian qua, việc trao thưởng cho các thành chủ đạt thứ hạng cao gặp khó khăn do tên nhân vật của các thành chủ có chứa ký tự đặc biệt. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quý thành chủ có thể nhận phần thưởng Đua Top Lực Chiến tại các máy chủ, Bổn Trang xin nhắc nhở tới các thành chủ không nên dùng các ký tự quá đặc biệt để đặt tên nhân vật của mình, tránh trường hợp không thể nhận được phần thưởng.

Điều này có ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của quý thành chủ tương tự như trường hợp phần thưởng Top 10 Lực Chiến của thành chủ ๖ۣTrương ۣLiêu máy chủ Dũng Long không thể trao thưởng vì tên nhân vật có quá nhiều ký tự đặc biệt.

Tên hiển thịTên hệ thống ghi nhận

Cũng nhân đây, Bổn Trang xin được thông báo tới các thành chủ: Các trường hợp có tên nhân vật chứa các ký tự đặc biệt sẽ không được trao thưởng, Bổn Trang sẽ không giải quyết khiếu nại từ các thành chủ này.

Rất mong quý thành chủ lưu ý để tránh những sai sót đáng tiếc xảy ra khi nhân vật của mình đạt thứ hạng cao trong các cuộc đua top nhận thưởng.

Kính báo!