Khuyến cáo ngừng sử dụng tính năng báo danh tự động trong Quân Đoàn

Q
uý thành chủ thân mến!

Hiện tại tính năng báo danh tự động tham gia Công Thành Chiến, Tài Nguyên Chiến của các Quân Đoàn đang không ổn định, có thể gây ra sự chập chờn về kết nối mạng ảnh hưởng đến quá trình trải nghiệm của quý thành chủ.

Hiện Bổn Trang đang điều chỉnh lại và dự kiến sẽ giải quyết vấn đề này xong vào đầu tuần tới. Một lần nữa Bổn Trang khuyến cáo các thành chủ đừng chọn báo danh tự động tham gia, mà trước mắt vẫn chỉ tham gia theo cách truyền thống trước đây để tránh các bất tiện không đáng có.

Chân thành cáo lỗi cùng quý thành chủ vì sự bất tiện này. Rất mong quý thành chủ thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho Ngọa Long.

Kính báo,