Không thể hack được điểm Hồn tướng

Quý thành chủ kính mến!

Hiện nay, khắp tam quốc Ngọa Long đang rộ lên thông tin có thể hack được điểm Hồn tướng. Điều này đã khiến các thành chủ chân chính phẫn nộ.

Tuy nhiên, Ngọa Long bổn trang đã tiến hành kiểm tra và xác định rõ, nay xin được thông báo để trấn an các thành chủ.

Các tài khoản hack điểm Hồn tướng chỉ có thể thay đổi trong phần hình ảnh hiển thị. Thực tế trong hệ thống, điểm Hồn tướng vẫn như cũ. Vậy, dù có nhìn thấy điểm hồn tướng tăng cao nhưng cũng không thể sử dụng được.

Vậy, bổn trang xin các thành chủ an tâm và tiếp tục tham gia Ngọa Long bình thường. Riêng các thành chủ có ý định xấu sẽ bị xử lý theo đúng luật của nhà phát hành game.

Bổn trang kính báo!