Khảo Sát Tính Năng Thôn Thiên Chiến

Với mong muốn điều chỉnh cho tính năng Thôn Thiên Chiến hấp dẫn hơn, không bị một số nhân sĩ dùng quá nhiều tài khoản phụ “farm” chiến tích hoặc quấy rối những Thành chủ tham gia game thực sự, Bổn Trang rất muốn lắng nghe những ý kiến đóng góp của quý Thành chủ.

Mong quý Thành chủ bỏ chút thời gian tham gia khảo sát tính năng Thôn Thiên Chiến:

Webgame Ngọa Long - Khảo Sát Tính Năng

Mọi ý kiến đóng góp hay gặp những khó khăn trở ngại trong quá trình tham gia game, quý Thành chủ có thể gửi tại http://hotro.zing.vn hoặc diễn đàn Ngọa Long