Khảo sát thời gian chiếm lĩnh tài nguyên

Quý thành chủ kính mến,

Kính mời quý thành chủ cùng tham gia cuộc khảo sát của Ngọa Long về sự kiện thời gian chiếm lĩnh tài nguyên được tăng lên 6 giờ.

Bảng khảo sát sẽ hiện lên với các lựa chọn trả lời.


Nhấn vào hình để trả lời khảo sát

Mong rằng các thành chủ gần xa sẽ giúp Ngọa Long bổn trang hoàn thành phần khảo sát này để Ban Điều Hành có thể đưa ra các phương thức nhằm phục vụ thành chủ tốt hơn.

Bổn trang kính báo!