Khảo sát: QĐC Liên Server có hấp dẫn?

Quý thành chủ kính mến,

Kính mời quý thành chủ cùng tham gia cuộc khảo sát của Ngọa Long về sự kiện Quân Đoàn Chiến Liên Server vào tháng 12. Kết quả của khảo sát này sẽ giúp Ban Điều Hành có những định hướng mới để giúp sự kiện diễn ra hấp dẫn hơn.

Bảng khảo sát sẽ hiện lên với các lựa chọn trả lời.


Nhấn vào hình để trả lời khảo sát

Mong rằng các thành chủ gần xa sẽ giúp Ngọa Long bổn trang hoàn thành phần khảo sát này để Ban Điều Hành có thể đưa ra các phương thức nhằm phục vụ thành chủ tốt hơn.

Bổn trang kính báo!