Khảo sát Ngọa Long

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long đã đi được một quãng đường, tuy chưa thể gọi là dài, nhưng bổn trang đang rất cố gắng hoàn thiện từng ngày nhằm phục vụ quý thành chủ được tốt hơn.

Nay, kính mời các quý thành chủ gần xa hãy giúp Ngọa Long bằng cách tham gia khảo sát tại trang chủ.

Từ trang chủ, quý thành chủ chỉ cần nhấn vào nút Thăm dò.

Hệ thống sẽ hiện ra bảng câu hỏi. Quý thành chủ có thể trả lời mà không cần đăng nhập.

Bổn trang chân thành cảm ơn các quý thành chủ!