Khảo sát Ngọa Long trên thiết bị di động

Quý thành chủ kính mến,

Kính mời quý thành chủ cùng tham gia khảo sát về việc chơi Ngọa Long trên thiết bị di động!

Nếu Ngọa Long được đưa lên App StoreGooge Play nhưng phiên bản này sẽ chậm hơn phiên bản máy tính 20-30 ngày thì các bạn vẫn cảm thấy hài lòng chứ?

Bảng khảo sát sẽ hiện lên với các lựa chọn trả lời.


Nhấn vào hình để trả lời khảo sát

Mong rằng các thành chủ gần xa sẽ giúp Ngọa Long bổn trang hoàn thành phần khảo sát này để Ban Điều Hành có thể đưa ra các phương thức nhằm phục vụ thành chủ tốt hơn.

Bổn trang kính báo!