[Khảo sát] Bạn biết Ngọa Long từ đâu?

Quý thành chủ kính mến,

Kính mời quý thành chủ cùng tham gia cuộc khảo sát nhỏ của Ngọa Long bổn trang tại trang chủ.

Quý thành chủ nhấp vào nút Thăm dò.

Bảng khảo sát sẽ hiện lên với các lựa chọn trả lời.

Mong rằng các thành chủ gần xa sẽ giúp Ngọa Long bổn trang hoàn thành phần khảo sát này để Ban điều hành có thể đưa ra các phương thức nhằm phục vụ thành chủ tốt hơn.