Khai mở máy chủ Ngân Long

Quý thành chủ kính mến!

Để giúp quý thành chủ dễ dàng vào game, Ngọa Long bổn trang tiếp tục khai mở thêm máy chủ Ngân Long vào lúc 10 giờ ngày 10/02/2012.

Cùng với sự kiện khai mở máy chủ sẽ có rất nhiều hoạt động nhiệt náo đi kèm với phần thưởng lớn:

Chú ý: Phần thưởng sự kiện chỉ dành cho nhân vật tại máy chủ Ngân Long.

Chúc quý thành chủ khởi nghiệp vạn thắng!