Khai mở máy chủ Khải Long

Quý thành chủ kính mến!

Để giúp quý thành chủ dễ dàng chơi game, Ngọa Long bổn trang tiếp tục khai mở thêm máy chủ Khải Long vào lúc 10 giờ ngày 11/1/2013.

Cùng với sự kiện khai mở máy chủ sẽ có rất nhiều hoạt động nhiệt náo đi kèm kéo dài tới ngày 25/1/2013 với phần thưởng lớn:

Quý thành chủ sẽ được nhận những phần thưởng Chiến Công và Bạc, sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình trưởng thành của võ tướng!

Bên cạnh đó, bổn trang xin gửi tặng các thành chủ may mắn 10 code ngẫu nhiên trị giá 2 triệu Bạc và 500.000 Chiến Công, chúc quý thành chủ vui vẻ khi chơi game!

STT 10 code ngẫu nhiên
1 2NLONIG-EBBCC-AE38B-F48E5-8B53B-APER
2 2NLONIG-38ED3-99FB9-DEA3C-39CD9-APER
3 2NLONIG-BABE9-BF2BB-4A2C7-7BC34-APER
4 2NLONIG-36E5F-FF6CE-59FC2-E58CC-APER
5 2NLONIG-FACFB-2C93C-F2B7C-6B4D5-APER
6 2NLONIG-DDB32-4BFCD-3C53D-23AD3-APER
7 2NLONIG-2B9DA-89629-38B94-42955-APER
8 2NLONIG-2DCFA-A97BA-5D8CC-A5F6A-APER
9 2NLONIG-F9987-34DA2-98528-A9E3A-APER
10 2NLONIG-F5E45-68A4B-856C8-F5E2A-APER

Chúc quý thành chủ khởi nghiệp vạn thắng!