Khách hàng dùng Viettel không thể chơi game

Quý thành chủ kính mến,

Hiện tại, do trục trặc về kỹ thuật mạng Vietel nên chất lượng đường truyền của khách hàng sử dụng dịch vụ Internet của Viettel bị ảnh hưởng. Các thành chủ đang sử dụng dịch vụ của Viettel sẽ gặp khó khăn khi đăng nhập vào game Ngọa Long.

Công ty VNG đang cố gắng cùng nhà mạng Viettel khắc phục tình trạng trên sớm nhất.

Bổn trang kính báo!