Khắc phục sự cố không truy cập được vào game

Quý thành chủ kính mến,

Do sự cố mạng mà một số thành chủ dùng mạng Viettel tạm thời sẽ gặp khó khăn khi đăng nhập vào game Ngọa Long. Công ty VNG đang cố gắng cùng nhà mạng Viettel khắc phục tình trạng trên sớm nhất.

Mong các thành chủ thông cảm vì sự bất tiện khách quan này! Ngọa Long sẽ thông báo khi có thêm thông tin về sự việc.

Bổn trang kính báo!