Kết quả Thử tài Ngọa Long 31/05

Quý thành chủ kính mến,

Chương trình Thử tài Ngọa Long ngày thứ Năm 31/05 đã tiếp tục thu hút hàng ngàn thành chủ gần xa tham dự. Bổn trang rất cảm kích trước tấm thịnh tình mà quý thành chủ dành cho chương trình. Nay, Ngọa Long bổn trang xin được công bố kết quả 20 thành chủ nhanh tay nhất đã gửi đáp án đúng về chương trình Thử tài Ngọa Long như sau.

Danh sách trúng thưởng

Các thành chủ có tên dưới đây sẽ nhận được code thưởng vào tuần sau. Vì một số lý do xử lý code nên thời gian trao thưởng lâu hơn bình thường, mong các thành chủ bỏ qua sự bất tiện này!

Top 20 Thành chủ Quốc gia Máy chủ
1 Hoàng Thục Hắc Long
2 LocDK Ngô Lôi Long
3 whitebeard Ngụy Tàng Long
4 Lloyd Thục Mãnh Long
5 tùng kaio Thục Minh Long
6 XIII Thục Mãnh Long
7 Khát Máu Ngụy Nguyệt Long
8 Chu Sở Bá Ngụy Tàng Long
9 KaHu Ngụy Phi  Long
10 hphu34 Ngụy Nguyệt Long
11 Ten Gi Day Ngô Cuồng Long
12 HoàngNgạoThiên Ngô Hỏa Long
13 LẠC DƯƠNG Ngụy Thanh Long
14 Triệu Tử Long Thục Đại Long
15 vandiep Ngô Bá Long
16 CodeTT Thục Phi Long
17 NghèoCaCa Ngụy Nguyệt Long
18 TangL0ng Ngô Truy Long
19 oORajOo Thục Đại Long
20 Thuy_Liem_Dong Ngụy Phi Long

Giải thưởng

Code thưởng dành cho thành chủ trả lời đúng cả 3 câu hỏi bao gồm:

200.000 Chiến Công

400.000 Bạc

Đáp án

  • Câu 1: Đây là trang bị gì? Yêu cầu võ tướng cấp mấy? => Ngô Việt, võ tướng cấp 60.
  • Câu 2: Đây là phó bản ẩn gì? => Bạch Lâu mật thất.
  • Câu 3: Trong câu hỏi thu thuế dưới đây, nếu chọn câu A thì sẽ nhận được phần thưởng gì? => 6 lòng dân.

Quy định về giải thưởng

  • Bổn trang chỉ nhận email trả lời trong ngày thứ Ba và thứ Năm. Các email gửi vào ngày khác sẽ bị loại.
  • Chỉ 20 thành chủ đầu tiên trả lời đúng nhất và nhanh nhất mới được nhận thưởng.
  • Các thành chủ trả lời đúng câu hỏi và phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu mới được nhận thưởng.
  • Giải thưởng sẽ được gửi vào email trả lời câu hỏi của thành chủ.
  • Một tài khoản Zing ID chỉ nhận được 1 phần quà duy nhất.