Kết quả Thử tài Ngọa Long 24/05

Quý thành chủ kính mến,

Chương trình Thử tài Ngọa Long ngày thứ Năm 24/05 đã tiếp tục thu hút hàng ngàn thành chủ gần xa tham dự. Bổn trang rất cảm kích trước tấm thịnh tình mà quý thành chủ dành cho chương trình. Nay, Ngọa Long bổn trang xin được công bố kết quả 20 thành chủ nhanh tay nhất đã gửi đáp án đúng về chương trình Thử tài Ngọa Long như sau.

Danh sách trúng thưởng

Các thành chủ có tên dưới đây vui lòng kiểm tra email, bổn trang đã gửi phần thưởng đến thành chủ!

Top 20 Thành chủ Quốc gia Máy chủ
1 RjnZjn Thục  Bá Long
2 3333 Ngụy Hỏa Long
3 FriendsShip Ngụy Ngọc Long
4 VoDanh - Minh Long
5 nakia Thục Bạch Long
6 VũQuang Ngụy Đại Long
7 XOÀI THẦN Ngô Hỏa Long
8 Em Là Cướp Đây Ngô Vân Long
9 HuyKaKa Ngô Vân Long
10 Chu Bá Vũ Ngô Vân Long
11 [fxee] Ngô Bạch Long
12 ﷼Sat thu﷼ Thục Ngọc Long
13 Triều Cái Ngụy Kim Long
14 Orbit Cdrom - Bạch Long
15 _Kazuma_ Thục Mộc Long
16 HM3D Thục Minh Long
17 VânDu Thục Ngọc Long
18 Manu Thục Tàng Long
19 IoriYagami Ngụy Cuồng Long
20 CuChuoiTienSinh Thục Nhật Long

Giải thưởng

Code thưởng dành cho thành chủ trả lời đúng cả 3 câu hỏi bao gồm:

200.000 Chiến Công

400.000 Bạc

Đáp án

  • Câu 1: Nếu làm hết các yêu cầu Năng động trong phần Báo danh, quý thành chủ được tổng cộng bao nhiêu điểm? --> 140 điểm.
  • Câu 2: Tính đến ngày hôm nay, Ngọa Long có tổng cộng bao nhiêu máy chủ? --> 31 máy chủ.
  • Câu 3: Trong câu hỏi thu thuế dưới đây, nếu chọn câu B thì sẽ nhận được phần thưởng gì? --> 3 vàng.

Quy định về giải thưởng

  • Bổn trang chỉ nhận email trả lời trong ngày thứ Ba và thứ Năm. Các email gửi vào ngày khác sẽ bị loại.
  • Bổn trang sẽ tổng hợp thông tin các thành chủ trả lời đúng và được thưởng code vào ngày hôm sau.
  • Các thành chủ trả lời đúng câu hỏi và phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu mới được nhận thưởng.
  • Giải thưởng sẽ được gửi vào email trả lời câu hỏi của thành chủ.
  • Một tài khoản Zing ID chỉ nhận được 1 phần quà duy nhất.