Kết quả Thử tài Ngọa Long 22/05

Quý thành chủ kính mến,

Chương trình Thử tài Ngọa Long ngày thứ Ba 22/05 đã tiếp tục thu hút hàng ngàn thành chủ gần xa tham dự. Bổn trang rất cảm kích trước tấm thịnh tình mà quý thành chủ dành cho chương trình. Nay, Ngọa Long bổn trang xin được công bố kết quả 20 thành chủ nhanh tay nhất đã gửi đáp án đúng về chương trình Thử tài Ngọa Long như sau.

Danh sách trúng thưởng

Các thành chủ có tên dưới đây vui lòng kiểm tra email, bổn trang đã gửi phần thưởng đến thành chủ!

Top 20 Thành chủ Máy chủ
1 killerghost Kiếm Long
2 T0T Nguyệt Long
3 SadSpirit Vân Long
4 Tao Cong Thiên Long
5 PhuongR Hỏa Long
6 ThíchPhạmGiới Thiết Long
7 Trịnh Đại Gia Lôi Long
8 Mùi Phi Long
9 ThienLyKhoDung Thủy Long
10 gnouhp Mãng Long
11 ™Mộc™Quế™Anh™ Vân Long
12 Ocean God Kim Long
13 Suse Thổ Long
14 ™DichThuy™ Nguyệt Long
15 ChuốiCảNải Tàng Long
16 HànLệChi Hàng Long
17 Vô_Xong Vũ Long
18 RuouRuouBia Nguyệt Long
19 Luu Bi 2012 Hàng Long
20 SIM Vũ Long

Giải thưởng

Code thưởng dành cho thành chủ trả lời đúng cả 3 câu hỏi bao gồm:

200.000 Chiến Công

400.000 Bạc

Đáp án

  • Câu 1: Mùa nào mà các thành chủ không thể giao chiến? --> Mùa đông.
  • Câu 2: Để nhận được Áo Choàng hoặc Khiên, phải Phái với ai? --> Thương nhân ngự.
  • Câu 3: Trong câu hỏi thu thuế dưới đây, nếu chọn câu A thì sẽ nhận được phần thưởng gì? --> [lv*5] Uy Danh.

Quy định về giải thưởng

  • Bổn trang chỉ nhận email trả lời trong ngày thứ Ba và thứ Năm. Các email gửi vào ngày khác sẽ bị loại.
  • Bổn trang sẽ tổng hợp thông tin các thành chủ trả lời đúng và được thưởng code vào ngày hôm sau.
  • Các thành chủ trả lời đúng câu hỏi và phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu mới được nhận thưởng.
  • Giải thưởng sẽ được gửi vào email trả lời câu hỏi của thành chủ.
  • Một tài khoản Zing ID chỉ nhận được 1 phần quà duy nhất.