Kết quả Thử tài Ngọa Long 17/05

Quý thành chủ kính mến,

Chương trình Thử tài Ngọa Long vừa tổ chức lần đầu tiên đã thu hút hàng ngàn thành chủ gần xa tham dự. Bổn trang rất cảm kích trước tấm thịnh tình mà quý thành chủ dành cho chương trình. Nay, Ngọa Long bổn trang xin được công bố kết quả 20 thành chủ nhanh tay nhất đã gửi đáp án đúng về chương trình Thử tài Ngọa Long như sau.

Danh sách trúng thưởng

Các thành chủ có tên dưới đây vui lòng kiểm tra email, bổn trang đã gửi phần thưởng đến thành chủ!

Top 20 Thành chủ Máy chủ
1 King Dragon Thanh Long
2 ™T™L Thiết Long
3 Nguyen Minh Khoi Thanh Long
4 ZzTriệuVânzZ Đại Long
5 tenthethoi Mộc Long
6 trajng0an Thanh Long
7 phuongthelinh Đại Long
8 DoubleKill Phúc Long
9 Silly  Vũ Long
10 I love you Ngọc Long  
11 Ám Sát Hội Tàng Long
12 Mon Lôi Long
13 Du Long Nguyệt Long
14 PNHTSOKOOL Minh Long
15 Văn Hào  Ngân Long
16 DaiTaVuong Phúc Long
17 GuAnGBoL Hàng Long
18 Archimonde Tàng Long
19 SanJi NgânLong
20 EchCon057 Thổ Long

Giải thưởng

Code thưởng dành cho thành chủ trả lời đúng cả 2 câu hỏi bao gồm:

200.000 Chiến Công

400.000 Bạc

Đáp án

  • Câu 1: Phiên bản mới nhất của Ngọa Long tên là: Hải Chiến.
  • Câu 2: Trận pháp dưới đây tên: Cơ Hành Trận.

Quy định về giải thưởng

  • Bổn trang chỉ nhận email trả lời trong ngày thứ Ba và thứ Năm. Các email gửi vào ngày khác sẽ bị loại.
  • Bổn trang sẽ tổng hợp thông tin các thành chủ trả lời đúng và được thưởng code vào ngày hôm sau.
  • Các thành chủ trả lời đúng câu hỏi và phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu mới được nhận thưởng.
  • Giải thưởng sẽ được gửi vào email trả lời câu hỏi của thành chủ.
  • Một tài khoản Zing ID chỉ nhận được 1 phần quà duy nhất.