Kết quả Thử tài Ngọa Long 12/06

Quý thành chủ kính mến,

Chương trình Thử tài Ngọa Long ngày 08/06 đã tiếp tục thu hút hàng ngàn thành chủ gần xa tham dự. Bổn trang rất cảm kích trước tấm thịnh tình mà quý thành chủ dành cho chương trình. Nay, Ngọa Long bổn trang xin được công bố kết quả 20 thành chủ nhanh tay nhất đã gửi đáp án đúng về chương trình Thử tài Ngọa Long như sau.

Danh sách trúng thưởng

Các thành chủ có tên dưới đây vui lòng check mail để nhận phần thưởng.

Top 20 Thành chủ Quốc gia Máy chủ
1 NeVerTrustLove Ngụy  Hưng Long
2 anh2superman Ngụy  Hỏa Long
3 P@D@ Ngô Nhật Long
4 Jokervie Ngụy Vân Long
5 GameHùng Thục Nguyệt Long
6 Càn Khôn Kiếm Ngụy Tàng Long
7  Lão Thất Ngụy Thiên Long
8 ThanhNgoanHiền™ Thục  Vân Long
9 Sơn Trại Ngụy Thiên Long
10 Haruto Ngụy Hỏa Long
11 ThienLyKhoDung Ngụy Thủy Long
12 Gachep Ngụy Nhật Long
13 o0SunShine0o Ngô Bá Long
14 LâmXung Ngụy Vân Long
15 HaiHanh Ngô Sơn Long
16 BéBi           Ngụy Bá Long
17 Acmano1 Ngô Nguyệt Long
18 Yandere Ngụy Hắc Long
19 ÔngTáo Thục  Hưng Long
20 MR VƯƠNG Ngụy Thổ Long

Giải thưởng

Code thưởng dành cho thành chủ trả lời đúng cả 3 câu hỏi bao gồm:

200.000 Chiến Công

400.000 Bạc

Đáp án

  • Câu 1: Trận pháp dưới đây là gì? => Nhạn Hành Trận.
  • Câu 2: Kỹ năng của Tào Hưu là gì? => Liên hoàn.
  • Câu 3: Trong câu hỏi thu thuế dưới đây, nếu chọn câu B thì sẽ nhận được phần thưởng gì? =>[lv*3] Uy Danh.

Quy định về giải thưởng

  • Bổn trang chỉ nhận email trả lời trong ngày thứ Ba và thứ Năm. Các email gửi vào ngày khác sẽ bị loại.
  • Chỉ 20 thành chủ đầu tiên trả lời đúng nhất và nhanh nhất mới được nhận thưởng.
  • Các thành chủ trả lời đúng câu hỏi và phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu mới được nhận thưởng.
  • Giải thưởng sẽ được gửi vào email trả lời câu hỏi của thành chủ.
  • Một tài khoản Zing ID chỉ nhận được 1 phần quà duy nhất.