Kết quả Thử tài Ngọa Long 08/06

Quý thành chủ kính mến,

Chương trình Thử tài Ngọa Long ngày 08/06 đã tiếp tục thu hút hàng ngàn thành chủ gần xa tham dự. Bổn trang rất cảm kích trước tấm thịnh tình mà quý thành chủ dành cho chương trình. Nay, Ngọa Long bổn trang xin được công bố kết quả 20 thành chủ nhanh tay nhất đã gửi đáp án đúng về chương trình Thử tài Ngọa Long như sau.

Danh sách trúng thưởng

Các thành chủ có tên dưới đây vui lòng check mail để nhận phần thưởng.

Top 20 Thành chủ Quốc gia Máy chủ
1 Tử Long Ngụy  Thiết Long
2 trajng0an Ngô Thanh Long
3 YOSHOW Ngụy  Đại Long
4 kathyreen Ngụy  Nguyệt Long
5 xXxPéĐẹpxXx Ngô Ngọc Long
6 oOoFasimodooOo Ngụy  Chu Long
7 MaskMan1412  Ngô Vũ Long 
8 Lão Hạc™ Ngô Hắc Long
9 sơnlong  Ngô Sơn Long
10 LucNguyet Ngô Ngân Long
11 ۞0101۞ Ngụy  Sơn Long
12 Tiểu Bả0 Ngụy  Bá Long
13 o0oNeverCryo0o Ngụy  Thiết Long
14 Qu4nV11 Thục Bá Long
15 Bạc Liên Ngụy  Lôi Long
16 Tào_Tháo Ngụy  Bá Long
17 Thor Ngô Sơn Long
18 Sách Ngach Dô Thục Mộc Long
19 xuan ha thu dong Ngô Hàng Long
20 ongnoi95 Ngụy  Truy Long

Giải thưởng

Code thưởng dành cho thành chủ trả lời đúng cả 3 câu hỏi bao gồm:

200.000 Chiến Công

400.000 Bạc

Đáp án

  • Câu 1: Chiến mã này tên gì? Yêu cầu võ tướng cấp bao nhiêu? => Hỏa Phượng, võ tướng cấp 80.
  • Câu 2: Trận pháp dưới đây là gì? => Loạn Kiếm Trận.
  • Câu 3: Trong câu hỏi thu thuế dưới đây, nếu chọn câu B thì sẽ nhận được phần thưởng gì? =>7 lòng dân.

Quy định về giải thưởng

  • Bổn trang chỉ nhận email trả lời trong ngày thứ Ba và thứ Năm. Các email gửi vào ngày khác sẽ bị loại.
  • Chỉ 20 thành chủ đầu tiên trả lời đúng nhất và nhanh nhất mới được nhận thưởng.
  • Các thành chủ trả lời đúng câu hỏi và phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu mới được nhận thưởng.
  • Giải thưởng sẽ được gửi vào email trả lời câu hỏi của thành chủ.
  • Một tài khoản Zing ID chỉ nhận được 1 phần quà duy nhất.