Kết quả Thập Đại Uy Danh

Quý thành chủ kính mến,

Sự kiện chào mừng khai mở máy chủ Hưng Long, Kiếm LongTrường Long đã chính thức khép lại thành công với những thành chủ xuất sắc đạt Uy Danh cực kỳ cao.

Bổn trang xin mạn phép công bố kết quả Thập đại Uy Danh tại máy chủ Hưng Long ngày 27/01/2012 như sau:

Top 10 Thành chủ Uy Danh Quốc gia
1 zĐiêu Thuyềnz 947.578 Ngô
2 PhanTom 810.269 Ngụy
3 Tôn Quyền 809.441 Ngụy
4 Chiến_Đồ_Đao 772.289 Thục
5 GS GaVip 688.254 Thục
6 Yul3al3ie 673.884 Ngô
7 xGáiRượuHàMyx 654.936 Ngô
8 Lý Thế Vân 638.691 Ngô
9 Tào Vũ 634.678 Ngụy
10 GS  Nam90 625.259 Thục

Kết quả Thập đại Uy Danh tại máy chủ Kiếm Long ngày 28/01/2012 như sau:

Top 10 Thành chủ Uy Danh Quốc gia
1 ™YagamiRaito™ 798.815 Thục
2 ThiênCa 786.413 Ngụy
3 Latus 733.034 Ngô
4 VũMinhHoàng 642.812 Ngụy
5 PhongNam 616.781 Ngụy
6 Xin Anh Đừng 590.515 Ngụy
7 ThiênSầu 572.619 Ngụy
8 Royme 566.077 Ngụy
9 Cậu Chủ 558.665 Ngô
10 NgOcLOng 536.111 Ngụy

Kết quả Thập đại Uy Danh tại máy chủ Trường Long ngày 19/01/2012 như sau:

Top 10 Thành chủ Uy Danh Quốc gia
1 Sie^u_Nha^n 807.501 Thục
2 Chú Tễu 783.785 Ngụy
3 HrKen 768.312 Ngô
4 GiaCátLượng 721.774 Ngô
5 sonhadaimac 702.129 Ngụy
6 Baven 680.180 Thục
7 []KHTH[] 666.800 Thục
8 HưngLinh 628.644 Thục
9 ten-pham-quy 625.265 Thục
10 Trần Gia 620.127 Thục

Phần thưởng cho các quý thành chủ bao gồm:

Hạng Phần thưởng
VàngBạc
1 5.000 5.000.000
2 4.000 4.500.000
3 3.500 4.000.000
4 3.000 3.500.000
5 2.500 3.000.000
6 2.000 2.500.000
7 1.500 2.000.000
8 1.500 1.500.000
9 1.500 1.500.000
10 1.500 1.500.000

Chúc mừng các thành chủ đã đoạt được phần thưởng, vang danh thiên hạ!