Kết quả Quân Sư Ngọa Long (tuần 9)

Quý thành chủ kính mến,

Chương trình Quân Sư Ngọa Long tuần thứ 9 đã có kết quả, mời các thành chủ xem qua.

Tính về lượt xem, bài viết Gia Cát Lượng (xanh): Hàng Phục Thần Long của thành chủ Anh Hung22091988 đã giành được giải thưởng cao nhất.

Tính về lượt bình chọn, bài viết được nhiều bình chọn nhất đã trùng nên bài thứ 2 là Chu Du - Nỗi sợ hãi trên chiến trường của thành chủ Say_Chem_Ban đã giành được giải thưởng.

Các bài viết còn lại sẽ nhận được phần thưởng theo quy định của chương trình.

Ngày đăng Bài viết Tác giả Quốc Gia Máy chủ Lượt xem Bình chọn
17/09 Tổng hợp Tướng Khí nhận được trong Tháp Thí Luyện kambei Ngụy Ngân Long 24,920 741
18/09 Việt Cát: mãnh tướng hội đàm PengSlao Thục Thanh Long 27,966 697
19/09 Chu Du - Nỗi sợ hãi trên chiến trường Say_Chem_Ban  Ngô Thanh Long 37,014 934
20/09 Gia Cát Lượng (xanh): Hàng Phục Thần Long Anh Hung22091988 Thục Bá Long 40,895 861
21/09 Tào Tháo xanh niềm tự hào của Ngụy Quốc Hac Long12 Ngụy Minh Long 30,086 845

Ngọa Long xin được chúc mừng các thành chủ đã giành được phần thưởng ở tuần vừa qua! Bổn trang đã tiến hành gửi phần thưởng, mời các thành chủ kiểm tra hộp thư để nhận code!

Bổn trang rất mong các thành chủ cùng tiếp tục tham gia viết bài cho sự kiện Quân Sư Ngọa Long để giành phần thưởng. Hơn nữa, các thành chủ còn được vinh danh tên tuổi, lưu vào sử sách Ngọa Long như là những mưu thần tài ba nhất bậc!