Kết quả Ngọa Long Mật Tịch tuần 3

Quý thành chủ kính mến,

Bổn trang xin được công bố kết quả của chương trình Ngọa Long Mật Tịch tuần thứ 3. Ở tuần thứ 3 này có 24 chiến báo được trao thưởng.

Phần thưởng đã được trao cho các thành chủ có chiến báo dưới đây:

STT Chiến Báo Số báo danh Bình chọn
1 Phẩm Phối khắc tinh của tự hủy  26361 766
2 Ngô Quốc---Cách vượt Mộc Thú - Thân  33454 108
3 Phá Tan Thạch Trận  49263 90
4 Phong thạch trận không cần chịu 1 cuồng bạo  19706 84
5 Ngô_Phong Thạch Trận  43227 83
6 Phong tà kiếm rất cần cho siêu xe  49727 77
7 Thú Vương-Chudu 4 trống  2353 71
8 mộc thủ với chu du  25625 69
9 HỏaThạchTrận  34873 68
10 Củng Chí - kỵ binh vượt Cq thú Dậu  53926 64
11 Địa Thạch Trận – Càn Khôn Thạch Trận  15533 55
12 cơ quan thú - thìn  50591 53
13 Phá Cơ quan thú Ất không cần Quách Gia  8294 51
14 Điền Phong xanh vô đối!!!  21841 48
15 Cơ quán thú - Dần  54909 47
16 Son Thach Tran  40910 47
17 Lục Kháng trị Địa Thạch Trận  5380 44
18 Truong xà đại náo Mộc thú trận  49998 20
19 Cơ quan thú-Dậu, chỉ đơn giản vậy thôi  24086 8
20 Cơ quan thú Ất _ Ngụy  24616 2
21 Lôi thạch Trân  6892 2
22 Mộc thú-Ất, đơn giản mà hiệu quả  15077 0
23 Cơ quan thú vương chu du 1 hit  25810 0
24 qua lôi thạch trận bằng chu thái xanh  52630 0

Bổn trang kính báo!