Kết quả Ngọa Long Mật Tịch tuần 2

Quý thành chủ kính mến,

Bổn trang xin được công bố kết quả của chương trình Ngọa Long Mật Tịch tuần thứ 2. Bổn trang đã nhận được rất nhiều chiến báo, tuy nhiên những chiến báo hợp lệ lại rất ít. Như vậy thật đáng tiếc ở tuần thứ 2 này, chỉ có 19 chiến báo được trao thưởng.

Thêm vào đó bổn trang xin được thay đổi quy định gửi chiến báo khi tham gia ở tuần thứ 3: Các thành chủ có thể tiếp tục gửi chiến báo tại cả 2 phó bản Càn Khôn Thạch Trận và Mộc Thú Trận.

Phần thưởng đã được trao cho các thành chủ có chiến báo dưới đây:

STT Chiến Báo Số báo danh Bình chọn
1 4 trống bình thiên hạ  18367 2869
2 vạn kiếp khải không thể thiếu  42020  433
3 Bach Long  3305  89
4 Với tướng 5, mọi việc thật là đơn giản  44344 44
5 Trạng thái vô địch ^^  10080 39
6 cự thạch trận  11375  39
7 Chu du 4 trống 1931  37
8 Chu Du  29755 33
9 Thuỷ Thạch Trận qua = Mã Siêu nè  6626  33
10 Vượt Càn khôn không cần Thẩm Phối  40159 32
11 Thục-Cách Đánh Sơn Thạch Trận=QV trắng  95 30
12 Trương Tú .Cách đi mới  43562 28
13 Thục di càn khôn = GCL nè  5583 25
14 Cự thạch trận  43739 25
15 Trạch Thạch Trận  4065 23
16 Vevehe  31918  23
17 Lưu Chương, Giản ung cùng thể hiện.  24925  20
18 Sống còn cùng Thiên Thạch Trận  7071 20
19 Vượt Thiên Thạch Trận dễ dàng  19080  2

Bổn trang kính báo!