Kết quả Ngọa Long Mật Tịch tuần 1

Quý thành chủ kính mến,

Bổn trang xin được công bố kết quả của chương trình Ngọa Long Mật Tịch tuần đầu tiên. Có tổng cộng 40 chiến báo đã nhận được phần thưởng của chương trình.

Do tuần đầu tiên ra mắt nên lượng thành chủ gửi chiến báo còn ít. Rất mong trong tuần thứ hai, các chiến báo sẽ được gửi về dồn dập hơn cả về chất lượng lẫn số lượng!

Phần thưởng sẽ được trao vào ngày 23/10/2012.

STT Chiến Báo Số báo danh Bình chọn
1 Mã Siêu-hơn cả Vô Song  13644 792
2 Đia thạch trân do mình tư nghỉ ra  1590 213
3 Ngô- Cách vượt Sơn Thạch Trận 1401 127
4 Càn Khôn thạch Trận  15405 121
5 Lữ Bố-1vs5  1249 75
6 Thi  15162 59
7 ThầnNỏ  8461 52
8 Phong Thạch Trận  4347 40
9 Từ Hoảng kiên cường đại phá Lôi Thạch Trận  4263 30
10 Từ Hoảng Hy Vọng Của Nguỵ Quốc  2907 28
11 Song Huyết Chế - Khống Binh Chinh Phạt  6253 27
12 Mãnh Hổ Đông Ngô  8895 26
13 Quan Vũ-Trương Phi Đại Phá Lôi Thạch Trận  437 21
14 Trạch Thạch Trận  6045 18
15 Lưu Chương, Giản ung cùng thể hiện.  24925 16
16 Mãnh tướng Thục Quốc  1425 12
17 Ko Phủ kỵ  3768 10
18 Lấy ít chống nhiều.  3513 6
19 Sức mạnh mã siêu  7532 6
20 phong thạch trận  1068 5
21 trận đầu tiên của càn khôn thạch trận  4094 5
22 SV mới -Thiên Thạch Trận đồ cao nhất lv140  2343 5
23 Tôn Sách Tiểu Bá Vương mãnh tướng nước Ngô  3093 4
24 Chien Bao Vuot Son Thach Tran 8130 4
25 Lu Thuc  11289 4
26 Đi Map càn khôn không cần Thẩm Phối xanh  1983 4
27 Chiến báo map càn khôn  1083 3
28 Chỉ cần 1 trống cũng đủ đập đá...  1939 3
29 San bằng Sơn thạch trận  7804 3
30 Hành Sự Tại Thiên  1189 3
31 farm vạn kiếp khải nào ae  16146 3
32 Chiến báo đỉnh Ngọa Long  1984 2
33 Mã Vân Lộc xanh qua Cự Thạch Trận  351 2
34 Quan vũ đại phá thạch trận  21677 2
35 Hỏa Thạch Trận  3255 1
36 Siêu xe có vượt được càn khôn ?  3791 1
37 Kỳ Hùng Hiệp Nữ  4284 1
38 Trạch-ko cần Tp xanh  4661 1
39 Chien bao vuot SON THACH TRAN dung LUU TONG  16007 1
40 Danh Cho Nhung Thanh Chu It Dau Tu  19278 1

Bổn trang kính báo!