Kết quả Ngọa Long Kỳ Thư tuần 4

Quý thành chủ kính mến,

Bổn trang xin được công bố kết quả của chương trình Ngọa Long Kỳ Thư tuần cuối cùng. Có tổng cộng 11 tác phẩm đã nhận được phần thưởng của chương trình, trong số đó có 1 bài do BTC lựa chọn, không thuộc trong phần cộng đồng bình chọn.

Chúc mừng các tác giả dưới đây đã nhận được các phần thưởng của tuần cuối cùng:

Giải thưởng mỗi tuần Bài viết Tác giả Số báo danh Bình chọn Phần thưởng Ghi chú
1 bài viết xuất sắc nhất Tâm tình Ngọa Long Lê Ngọc Quân 59069 222 5.000 Zing xu BTC lựa chọn
1 bài viết được nhiều bình chọn nhất Lòng Yêu Ngụy  Lê Trường 37204 389 Áo thun Ngọa Long
5.000.000 Bạc
500.000 Chiến Công
Cộng đồng bình chọn
9 bài viết được bình chọn tiếp theo Con đường đến với Ngọa Long Trần Văn Kỳ 65547 375 5.000.000 Bạc
500.000 Chiến Công
NGỌA LONG Thân Vũ Duy 75050 260
Bá Nghiệp Nghìn Thu Cao Thăng Long 12165 250
Ngọa Long Phượng Sồ Nguyễn Hồng Nhi Nhi 75811 200
NGỌA LONG TIỂU CÁO Minh Đức 33560 89
Luận Tam Quốc Lê Diên Trường Giang 75978 71
Tự hào Quách Gia Nguyễn Hiến 7209 63
Song Trùng Ngụy Quốc Nguyễn Thăng 47961 50
Chuyện Tình Ngọa Long (Ngô) viet ha 01139 50

Phần thưởng code sẽ được trao vào 13/11/2012, phần thưởng Zing Xu sẽ được trao khi chương trình kết thúc.

Bổn trang kính báo!