Kết quả Lôi Đài tại máy chủ Kiếm Long

Quý thành chủ kính mến,

Sự kiện chào mừng khai mở máy chủ Kiếm Long đã có kết quả Lôi Đài đại chiến vào ngày hôm nay 21/01/2012 với những thành chủ xuất sắc được vinh danh dưới đây.

Top 4 Thành chủ Số lần Quốc gia
1 Gia Cát Lượng 12 Thục
2 ThiênCa 6 Ngụy
3 k3vanmieu 3 Thục
4 Love Ya 1 Thục

Chúc mừng các quý thành chủ đã tham gia Lôi Đài thành công!