Kết quả Lôi Đài tại máy chủ Hưng Long

Quý thành chủ kính mến,

Sự kiện chào mừng khai mở máy chủ Hưng Long đã có kết quả Lôi Đài đại chiến vào ngày 20/01/2012 với những thành chủ xuất sắc được vinh danh dưới đây.

Top 5 Thành chủ Số lần Quốc gia
1 ™PéChiMai 9 Thục
2 zĐiêu Thuyềnz 8 Ngô
3 Vô_Song 3 Thục
4 GIA KHÁNH 2 Thục
5 QuatThoi 1 Ngô

Chúc mừng các quý thành chủ đã tham gia Lôi Đài thành công!