Kết quả 1 triệu Uy Danh tại Nguyệt Long

Quý thành chủ kính mến,

Bổn trang xin được thông báo kết quả Sự kiện 1 triệu Uy Danh tại máy chủ Nguyệt Long như sau.

Giải thưởng:

Code thưởng bao gồm:

5.000.000 Bạc

2.000.000 Chiến Công

Nội dung:

 • Bổn trang sẽ trao thưởng code 1 triệu Uy Danh cho các thành chủ đạt điều kiện ở máy chủ Nguyệt Long (ra mắt ngày 11/05/2012).
 • Thời điểm chốt danh sách 1 triệu Uy Danh: ngày 01/06/2012.
 • Tại máy chủ lần này có đến 11 thành chủ xuất sắc đạt 1 triệu Uy Danh:
Top 10 Thành chủ Uy Danh Quốc gia
1 ĐôRêMon™ 1.000.000 Ngụy
2 Darrent 1.000.000 Ngô
3 Hades 1.000.000 Thục
4 HứaChữ 1.000.000 Ngụy
5 xMeoRungX 1.000.000 Ngô
6 Ngô Vương 1.000.000 Ngô
7 XeBaGác 1.000.000 Ngụy
8 raijer 1.000.000 Thục
9 Nử Nhi Hồng 1.000.000 Ngụy
10 AndyHau 1.000.000 Ngô
11 Dịch hỏa 1.000.000 Thục

Các thành chủ có tên trong danh sách vui lòng gửi email xác thực về bổn trang theo mẫu bên dưới.

Cách thức trao thưởng

 • Bổn trang sẽ gửi phần thưởng vào email đăng ký tài khoản của quý thành chủ.
 • Các thành chủ dùng email đăng ký tài khoản Zing ID gửi thông tin xác nhận đến:
  • Địa chỉ email: sukienngoalong@zing.vn
  • Tiêu đề: Nhận thưởng 1 triệu UD
  • Nội dung:

  - Zing ID:

  - Email đăng ký:

  - Tên nhân vật:

 • Chỉ những thành chủ dùng đúng email đăng ký và xác nhận đúng thông tin Zing ID mới được nhận thưởng.
  • Ví dụ:

   - Zing ID: ngoalong

   - Email đăng ký: ngoalong@zing.vn

   - Tên nhân vật: Long Thành Chủ

 • Thời hạn nhận mail: 16 giờ ngày 11/06/2012. Sau thời gian này, các thành chủ không gửi mail xác nhận sẽ mất quyền nhận thưởng.

Lưu ý

 • Các thành chủ cố tình gửi email sai thông tin Zing ID sẽ không được trả lời.
 • Bổn trang chỉ trả lời các email có thông tin Zing ID đúnggửi code thưởng vào email này. Các thành chủ có tên trong danh sách chỉ gửi 1 email duy nhất, không dùng các email khác nhau để gửi nhiều lần. Nếu phát hiện sai phạm, bổn trang có quyền không trao code thưởng.
 • Các thành chủ đã đạt 1 triệu Uy Danh, nhưng sau đó bị tấn công hạ điểm, không đạt 1 triệu Uy Danh ở thời điểm chốt danh sách cũng không được nhận thưởng và vui lòng không khiếu nại.

Bổn trang kính báo!