Kết quả 1 triệu Uy Danh tại Mãnh Long

Quý thành chủ kính mến,

Bổn trang xin được thông báo kết quả Sự kiện 1 triệu Uy Danh tại máy chủ Mãnh Long như sau.

Giải thưởng:

Code thưởng bao gồm:

5.000.000 Bạc

2.000.000 Chiến Công

Nội dung:

 • Tuần này, bổn trang sẽ trao thưởng code 1 triệu Uy Danh cho các thành chủ đạt điều kiện ở máy chủ Mãnh Long (ra mắt ngày 20/04/2012).
 • Thời điểm chốt danh sách 1 triệu Uy Danh: ngày 14/05/2012.
 • Danh sách các thành chủ như sau:
Top 10 Thành chủ Uy Danh Quốc gia
1 oOskyOo 1.000.000 Ngụy
2 Mafia 1.000.000 Thục
3 Zhang Leon 1.000.000 Thục
4 Sợ Gì Aj 1.000.000 Thục
5 Tường KaKa 1.000.000 Thục
6 BaBySky 1.000.000 Thục
7 Lập Lại Trật Tự 1.000.000 Thục
8 [BT] Lữ Bố 1.000.000 Thục
9 DoiNoThue 1.000.000 Ngụy
10 Cinderela 1.000.000 Thục

Cách thức trao thưởng

 • Bổn trang sẽ gửi phần thưởng vào email đăng ký tài khoản của quý thành chủ.
 • Các thành chủ dùng email đăng ký tài khoản Zing ID gửi thông tin xác nhận đến:
  • Địa chỉ email: sukienngoalong@zing.vn
  • Tiêu đề: Nhận thưởng 1 triệu UD
  • Nội dung:

  - Zing ID:

  - Email đăng ký:

  - Tên nhân vật:

 • Chỉ những thành chủ dùng đúng email đăng ký và xác nhận đúng thông tin Zing ID mới được nhận thưởng.
  • Ví dụ:

   - Zing ID: ngoalong

   - Email đăng ký: ngoalong@zing.vn

   - Tên nhân vật: Long Thành Chủ

 • Thời hạn nhận mail: 16 giờ ngày 18/05/2012. Sau thời gian này, các thành chủ không gửi mail xác nhận sẽ mất quyền nhận thưởng.

Lưu ý

 • Các thành chủ cố tình gửi email sai thông tin Zing ID sẽ không được trả lời.
 • Bổn trang chỉ trả lời các email có thông tin Zing ID đúnggửi code thưởng vào email này. Các thành chủ có tên trong danh sách chỉ gửi 1 email duy nhất, không dùng các email khác nhau để gửi nhiều lần. Nếu phát hiện sai phạm, bổn trang có quyền không trao code thưởng.
 • Các thành chủ đã đạt 1 triệu Uy Danh, nhưng sau đó bị tấn công hạ điểm, không đạt 1 triệu Uy Danh ở thời điểm chốt danh sách cũng không được nhận thưởng và vui lòng không khiếu nại.

Bổn trang kính báo!