Kéo Dài Thời Gian Gộp Server Một Số Máy Chủ

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Do tiến hành gộp server xảy ra một số sự cố ngoài mong đợi nên Bổn Trang sẽ kéo dài thời gian gộp server các máy chủ Bá Long, Vân Long, Nguyệt Long.

  • Thời gian dự kiến hoàn tất:  Từ 20:00 - 21:00 ngày  29/01/2016.
  • Phạm vi: Bá Long, Vân Long, Nguyệt Long.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này và tiếp tục đồng hành cùng Ngọa Long. Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Trân trọng cám ơn.