Kéo Dài Thời Gian Bảo Trì Một Số Máy Chủ

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Do tiến hành nâng cấp hệ thống xảy ra một số sự cố ngoài mong đợi nên Bổn Trang sẽ kéo dài thời gian bảo trỉ các máy chủ Phi Long, Mãnh Long, Đại Long đến 22:30.

  • Thời gian bảo trì: Từ 16:00 đến 22:30 ngày 11/08/2015.
  • Phạm vi: Phi Long, Mãnh Long, Đại Long.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì quý Thành chủ không thể đăng nhập vào game.

Ngoài ra, tất cả Thành Chủ trên cả 3 server này đều sẽ nhận được đền bù gồm: 

  • 5 triệu Bạc
  • 2 triệu Chiến Công
  • 20 Quân Lệnh
  • 15.000 Hồn Tướng

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này và tiếp tục đồng hành cùng Ngọa Long.

Kính báo,