Kéo dài bảo trì Hỏa Long đến 16h

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Hỏa Long vào lúc 13 giờ ngày 20/02/2012.

Bảo trì máy chủ Hỏa Long

13 giờ đến 16 giờ ngày 20/02/2012

Ngọa Long xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!