Hướng dẫn tham gia Tết Ất Mùi – Triệu Niềm Vui

Q
uý Thành Chủ kính mến,

Để quý Thành Chủ có thể dễ dàng tham gia sự kiện "Tết Ất Mùi - Triệu Niềm Vui" Ngọa Long Bổn Trang xin gửi đến Thành Chủ các bước hướng dẫn như sau:

Làm sao để có lượt quay chương trình “Tết Ất Mùi Triệu Niềm Vui”?

  • Hệ thống tự động đếm tích lũy trong quá khứ (từ 01/10/2014 – 26/01/2015).
  • Đổi ZingXu trong thời gian diễn ra chương trình (từ 27/01/2015 – 09/02/2015).

Không muốn quay số, muốn nhận quà luôn thì làm sao?

  • Thành chủ có thể dùng lượt quay số để đổi quà trực tiếp (100% sẽ nhận được quà).
  • Chỉ áp dụng cho 3 mốc quà: Triệu Phú, Thương Gia và Địa Chủ.
Phần ThưởngTrao trực tiếp vào tài khoảnTrao bằng Code

Gói quà Triệu Phú
Bạc *78.000.000 Hồn Tướng *3.000.000 Ngọc Cam *800 Trân Châu *300 Ngọc Bội *200 Kim Lô *100

Gói quà Thương Gia
Bạc *30.000.000 Hồn Tướng *1.000.000 Ngọc Cam *400 Trân Châu *200 Ngọc Bội *100 Kim Lô *50

Gói Quà Địa Chủ
Bạc *5.000.000 Hồn Tướng *200.000 Ngọc Cam *200 Thịt *50 Trân Châu *100 Ngọc Bội *50

Quý Thành chủ có thể tham khảo thông tin chi tiết của chương trình tại đây.

Lưu ý

  • Khi xác nhận nhân vật để nhận quà, thì sau này không thể thay đổi.
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể nạp 1 code Triệu Phú, 1 code Thương Gia, 1 code Địa Chủ. Nên không thể nạp 1 loại code 2 lần.