Hợp nhất máy chủ thành công

Quý thành chủ kính mến,

Vào lúc 17 giờ chiều hôm qua, theo đúng tiến độ, 2 máy chủ Phúc LongNgọc Long đã được hợp nhất thành công. Mong quý thành chủ tham khảo thêm các quy định của việc hợp nhất máy chủ để có phương án chơi game hợp lý.

Các thành chủ hiện tại vẫn đăng nhập vào 2 máy chủ Phúc LongNgọc Long bình thường, đã tiến hành đổi tên và tiếp tục chơi game.

Bổn trang rất cảm ơn các thành chủ đã hợp tác để sự kiện hợp nhất diễn ra thành công.

Bổn trang kính báo!