Hợp nhất máy chủ Phúc Long và Ngọc Long

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Phúc LongNgọc Long để tiến hành hợp nhất máy chủ. Dự kiến thời gian bảo trì 10 tiếng.

Bảo trì máy chủ Phúc LongNgọc Long

Từ 07h00 đến 17h00 ngày 11/10/2012

Bổn trang xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!