Hơn 50 thành chủ vượt bản đồ Đổng Trác - Trường An

Vào lúc 23h30 hôm qua, 30-11-2011, chỉ sau vài tiếng đồng hồ mở server Kim LongThủy Long, Ngọa Long bổn trang hết sức vui mừng khi đã có 3 thành chủ đạt level 60, một đẳng cấp cực kỳ cao và rất khó thực hiện. Ngọa Long mạn phép cung kính vinh danh 3 Thành chủ sau: COPDIEN, RedTuLa Đệ Nhị. Chúc mừng các thành chủ đã hoàn thành xuất sắc bước khởi đầu với Ngọa Long!

Đến sáng nay, số lượng thành chủ hoàn thành bản đồ Đổng Trác - Trường An đã vượt qua con số 40. Quân đoàn Đổng Trác là một thách thức rất lớn dành cho thành chủ khi bắt đầu bước vào thế giới Ngọa Long. Chiến thắng quân đoàn Đồng Trác là điều kiện bắt buộc để thành chủ có thể lên được level 60.

Hơn nữa, hầu hết các thành chủ của Ngọa Long cũng đã chọn lựa cho mình đất nước để đặt thành, xây dựng bá nghiệp. Dưới đây là một số hình ảnh tại 3 nước Ngụy - Thục - Ngô.

Nước Ngụy

Nước Thục

Nước Ngô