Hoàn thành đền bù sự kiện Đóc lộc Quý Tỵ

Quý thành chủ kính mến!

Ngọa Long vừa hoàn thành xong việc đền bù cho các thành chủ tham gia sự kiện Đón lộc Quý Tỵ.

Ngay từ bây giờ các thành chủ tham gia sự kiện Đón lộc Quý Tỵ thuộc nhóm được hỗ trợ thêm đã được gửi phần đền bù vào nhân vật của mình!

Kính chúc các thành chủ chơi game vui vẻ, vững vàng trước thử thách và cùng nhau vang danh thiên hạ!

Bổn trang kính báo,