Hoàn tất liên thông máy chủ ngày 21/05/2019

Quý thành chủ kính mến!

Hành trình viễn chinh với vô vàn thử thách đang ở phía trước, để giúp Quý Thành Chủ hoàn thành nghiệp thống nhất giang sơn. Bổn Trang đã tiến hành Liên server ngày 21/05/2019 và đã hoàn thành. Chi tiết như sau:

 • Bảo trì: Vào lúc 10:30 ngày 21/05/2019.
 • Thời gian kết thúc bảo trì: đến 16:30 cùng ngày có thể trải nghiệm tính năng.

Server liên thông:

 • Liên thông toàn bộ tính năng với các cụm sau:.
Cụm 1 Tên máy chủ
1208  Uy Đao, Minh Đao, Tàng Đao
1209  Kim Đao, Mộc Đao, Thủy Đao, Vũ Quy, Thanh Quy, Bá Quy, Truy Quy, Hoàng Quy, Thiết Quy, Ẩn Quy, Thạch Quy, Bằng Quy, Quang Quy, Thăng Quy, Ngân Quy, Xích Quy, Lôi Quy, Trường Quy, Thiên Quy, Phúc Quy, Vương Quy, Thần Quy, Phi Quy, Vân Quy, Kim Quy, Mộc Quy, Thủy Quy, Long Quy, Sơn Quy, Mãnh Quy, Hỏa Quy, Thổ Quy, Địa Quy, Mãnh Quy, Uy Quy, Minh Quy, Tàng Quy, Cuồng Quy, Ngọc Quy, Mộng Quy, Lã Quy, Trấn Quy, Long Đao, Sơn Đao, Mãnh Đao, Hỏa Đao, Thổ Đao, Địa Đao, Thiên Đao, Phúc Đao, Vương Đao, Thần Đao, Phi Đao, Vân Đao, Ân Đao, Thiết Đao, Hoàng Đao, Truy Đao, Bá Đao, Thanh Đao, Vũ Đao.

Sau khi được kết hợp thành một nhóm, Quý Thành Chủ của nhóm server này sẽ có thể "giao lưu" với nhau qua 6 tính năng. Các tính năng khác vẫn hoạt động riêng lẻ trên từng máy chủ.

 • Phó bản quân đoàn có thể tổ đội liên server.
 • Trò Chuyện.
 • Quốc Chiến.
 • Võ Khôi Tháp.
 • Hoạt Động Vượt Ải Hổ Lao.
 • Chiến Trường Trục Lộc.
 • Đấu trường
 • Liên thông các tính năng nhỏ với các server sau.
Cụm 2 Tên máy chủ
424  Ngọc Đao
425 Quang Đao

Sau đợt liên thông máy chủ ngày 21/05/2019, Cụm server Ngọc Đao và Quang Đao sẽ liên các tính năng như sau:

 • Phó bản quân đoàn có thể tổ đội liên server.
 • Trò Chuyện.
 • Quốc Chiến.
 • Võ Khôi Tháp.
 • Hoạt Động Vượt Ải Hổ Lao.
 • Chiến Trường Trục Lộc.

Chúc Quý Thành Chủ có những giây phút thư giãn cùng Ngọa Long.

Bổn trang kính báo!