Hoàn Tất Đền Bù Lỗi Reset Mốc Nhận Thưởng

Chư vị Thành Chủ kính mến,

Để tiến hành điều chỉnh dòng chữ "Thành Chính đạt cấp..." trong hoạt động event, điều này vô tình làm reset mốc nhận thưởng của một số Thành Chủ đã tham gia event. Ban Điều Hành Ngọa Long rất lấy làm tiếc và xin cáo lỗi cùng quý Thành Chủ.

Hiện tại, Quý Thành Chủ vẫn có thể tham gia event bình thường, BĐH sẽ tiến hành giải quyết lỗi như sau:

  • Đền bù 50% Vàng đã sử dụng trong khoảng thời gian 16h05 - 16h15 ngày 26/10/2015. (BĐH sẽ tiến hành kiểm tra kiểm tra hệ thống, nhân vật nào sử dụng Vàng trong thời gian trên sẽ đền bù 50%).
  • Thời gian dự kiến đền bù: 27/10/2015 (hệ thống sẽ tiến hành trao Vàng trực tiếp vào tài khoản của Quý Thành Chủ).

Một lần nữa chân thành cáo lỗi cùng quý Thành Chủ và mong quý Thành Chủ thông cảm tiếp tục đồng hành cùng Ngọa Long.