Hoàn Tất Bảo Trì Máy Chủ

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Tiến trình bảo trì cập nhật hệ thống máy chủ đã hoàn tất, ngay bây giờ, Quý Thành Chủ đã có thể bắt đầu trải nghiệm:

  • Hoàn tất thời gian bảo trì: Từ 10:00 ngày 09/05/2019.
  • Phạm vi: Tất cả server Ngọa Long.
  • Server: Đã hoàn tất bảo trì,Quý Thành Chủ có thể bắt đầu trải nghiệm.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,