Hỗ trợ Sự kiện Phát Tài Phát Lộc

Q

uý thành chủ kính mến!

Sau bao ngày chinh chiến nơi sa trường, người đã mệt, ngựa đã mỏi, các thành chủ của chúng ta đã được nghỉ phép về thăm quê nhà để tham gia Sự kiện Phát Lộc Phát Tài.

Trong quá trình diễn ra sự kiện, các thành chủ khi nhận thưởng ở các mốc nạp tương ứng sẽ nhận được Bạc, Chiến Công, Quân Công, Quân Lệnh và Ngọc Cam.

Nhưng do sự cố kỹ thuật nên phần thưởng Quân Lệnh vẫn chưa được chuyển thành công đến quý thành chủ, Bổn Trang rất tiếc vì sự cố này.

Bổn Trang sẽ tiến hành kiểm tra và hoàn trả lại số Quân Lệnh cho các thành chủ đã tham gia chương trình nhưng chưa nhận được trong khoảng thời gian từ 14/02 - 16/02.

Xích Tướng

Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này. Thân chúc quý thành chủ có những giây phút trải nghiệm Ngọa Long thật thú vị!

Kính báo,